Prof. Marc Van Meirvenne (decaan faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)