Introductie door prof. Piet Taelman, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid