Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc