Stand van faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plantaardige productie in samenwerking met BIOT rond in vitro-activiteiten