Bezoek minister Van Mechelen aan de onderzoekseenheid mobiliteit en ruimtelijke ordening (visionaire
onderzoeksprojecten in opdracht van Europa en Wetenschapsbeleid) op campus Sterre (S8): Georges Allaert, Dimitri Meessen (medewerker van min. Van Mechelen), David Peleman, minister Van Mechelen, Peter Vanden Abeele en David Verhoestraete