Pagina in het gulden boek voor de dies natalisviering met uitreiking van eredoctoraten Rector Paul Van Cauwenberge ondertekent het gulden boek voor de dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: rector Paul Van Cauwenberge en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. decaan Bio-ingenieurswetenschappen Guido Van Huylenbroeck, rector Paul Van Cauwenberge en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. eredoctor Guy Verhofstadt, pedel René Verschraeghen, rector Paul Van Cauwenberge en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: rector Paul Van Cauwenberge en eredoctor Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Guy Verhofstadt en eredoctor Ai Weiwei Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: promotor Willy Maenhaut (links) en eredoctor Meinrat O. Andreae (rechts) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. dr. Meixner, dr. Claeys, promotor Willy Maenhaut, mevr. Andreae, eredoctor Meinrat O. Andreae en Claire Andreae Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: em. prof. Marc Van Montagu en rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: baron Peter Piot en prof. Yves Benoit Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. vicerector Luc Moens, eredoctor Peter Piot en eredoctor Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. promotor Marleen Temmerman, eredoctor Peter Piot en eredoctor Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Grigoriy Yablonsky ondertekent het gulden boek Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. promotor Guy Marin en rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Grigoriy S. Yablonsky en promotor Guy Marin Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: mevr. Luc Soete, eredoctor Luc Soete en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. prof. Christian Stevens, prof. Mario Vanhoucke en mevr. Mario Vanhoucke Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: links decaan Economie en Bedrijfskunde Marc De Clercq en rechts promotor Mario Vanhoucke Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. promotor Gilles Pourtois, eredoctor Raymond Dolan en promotor Wim Fias Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Raymond Dolan met familie Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Raymond Dolan met zoon Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. eredoctor Ai Weiwei, rector Paul Van Cauwenberge en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Ai Weiwei (midden) en promotor Ruddy Doom (rechts) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Ai Weiwei Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. baron Peter Piot, em. prof. Marc Van Montagu, vicerector Luc Moens en Vlaams minister Freya Van den Bossche Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: op voorgrond prof. Brice De Ruyver en eredoctor Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. rector Paul Van Cauwenberge, vicerector Luc Moens, afgevaardigd bestuurder UZ Gent Francis Colardyn, prorector Andreas De Leenheer, eerste voorzitter Arbeidshof Gent Gregor Vande Vyver, Vlaams minister Freya Van den Bossche en eredoctor Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet der togati en prominenten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet der togati en prominenten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet der togati en prominenten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: verwelkoming door rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010: uitreiking van een institutioneel eredoctoraat aan Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: Guy Verhofstadt (links) krijgt een institutioneel eredoctoraat uit handen van rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. eredoctor Guy Verhofstadt, regeringscommissaris Yannick De Clercq en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Guy Verhofstadt en rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Willy Maenhaut (faculteit Wetenschappen) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: uitreiking van een eredoctoraat in de Wetenschappen aan Meinrat O. Andreae Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: uitreiking van een eredoctoraat in de Wetenschappen aan Meinrat O. Andreae door rector Paul Van Cauwenberge (rechts) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: uitreiking van een eredoctoraat in de Wetenschappen aan Meinrat O. Andreae door rector Paul Van Cauwenberge (rechts) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Marleen Temmerman Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Marleen Temmerman Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vooraan vlnr. prof. Meinrat O. Andreae, prof. Willy Maenhaut en baron Peter Piot Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat in de Geneeskunde aan baron Peter Piot Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten door rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat in de Geneeskunde aan baron Peter Piot door rector Paul Van Cauwenberge (rechts) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Peter Piot en regeringscommissaris Yannick De Clercq Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Peter Piot en promotor Marleen Temmerman Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Guy Marin Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Guy Marin Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan prof. Grigoriy S. Yablonsky door rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan prof. Grigoriy S. Yablonsky door rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010: eredoctor Grigoriy S. Yablonsky en regeringscommissaris Yannick De Clercq Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Grigoriy S. Yablonsky en promotor Guy Marin Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Mario Vanhoucke (Economie en Bedrijfskunde) Dies natalisviering 2010: uitreiking van eredoctoraat in de Economie en Bedrijfskunde aan prof. Luc Soete Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat in de Economie en Bedrijfskunde aan prof. Luc Soete (links) door rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Luc Soete en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Luc Soete en promotor Mario Vanhoucke Muzikaal intermezzo tijdens de dies natalisviering 2010: optreden door het Gents Universitair Koor (GUK) Muzikaal intermezzo tijdens de dies natalisviering 2010: optreden door het Gents Universitair Koor (GUK) Muzikaal intermezzo tijdens de dies natalisviering 2010: optreden door het Gents Universitair Koor (GUK) Togati tijdens de dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: op de eerste rij de directeurs van de doctoral schools en de decanen van de verschillende faculteiten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: midden vlnr. mevr. R. Dolan, dochter van M. Andreae, mevr. L. Soete, mevr. M. Vanhoucke, Louis Verhofstadt en Charlotte Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. mevr. Dominique Verhofstadt-Verkinderen, mevr. Andreae, mevr. Maenhaut, mevr. Piot en mevr. Yablonsky Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: toehoorders in de rotonde van de Aula Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Wim Fias (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat aan prof. Raymond Dolan (links) door rector Paul Van Cauwenberge (rechts) Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat aan prof. Raymond Dolan Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat aan prof. Raymond Dolan door rector Paul Van Cauwenberge (rechts) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Raymond Dolan en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: laudatio door prof. Ruddy Doom (Politieke en Sociale Wetenschappen) Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat aan Chinees kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat aan Chinees kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei door rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010: uitreiking van een eredoctoraat aan Chinees kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei door rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Ai Weiwei en vicerector Luc Moens Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Ai Weiwei en promotor Ruddy Doom Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: feestrede door eredoctor Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: feestrede door eredoctor Guy Verhofstadt Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: dankwoord door eredoctor Peter Piot Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: dankwoord door eredoctor Peter Piot Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: dankwoord door baron Peter Piot Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: groepsfoto met prominenten, promotoren en eredoctoren Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Guy Verhofstadt en rector Paul Van Cauwenberge Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Meinrat O. Andreae en promotor Willy Maenhaut Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: promotor Marleen Temmerman en eredoctor Peter Piot Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: promotor Guy Marin en eredoctor Grigoriy S. Yablonsky Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Luc Soete en promotor Mario Vanhoucke Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. promotor Wim Fias, eredoctor Raymond Dolan en promotor Gilles Pourtois Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: promotor Ruddy Doom en eredoctor Ai Weiwei Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: vlnr. eredoctor Guy Verhofstadt, rector Paul Van Cauwenberge en mevr. P. Van Cauwenberge