Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Guy Verhofstadt en eredoctor Ai Weiwei