Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten-939