Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Vlnr. Isabelle Lanszweert en Bieke Morlion Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Verwelkoming door prof. Anne De Paepe (rector UGent) Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Jean Pierre Vander Motten Toespraak door prof. Jean Pierre Vander Motten Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Jean Pierre Vander Motten Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Jean Pierre Vander Motten Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Vlnr. Bieke Morlion en Luc Van de Poele Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door Ann Buysse Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Rosette S'Jegers Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Vlnr. Bieke Morlion, Isabelle Lanszweert en Luc Van de Poele Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Toespraak door prof. Freddy Mortier (vicerector UGent) Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Vlnr. Jeroen Vanden Berghe (academisch beheerder), prof. Freddy Mortier (vicerector), prof. Anne De Paepe (rector), prof. Kries Versluys, mevr. Versluys en prof. Koen Goethals Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys Emeritaat prof. Kries Versluys