Gebouw van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Blandijnberg Faculteit Letteren en Wijsbegeerte-67167 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte-67168 Detailopname van kunstwerk op binnenkoer Universiteitsbibliotheek: runenleester van Karel Aubroeck (1948) Traphal in faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Blandijnberg) Blandijnberg Blandijnberg Blandijnberg