Binnenkoer faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteitstraat-67198 Faculteit Rechtsgeleerdheid-67195 Faculteit Rechtsgeleerdheid-67196