Nieuwe faculteitsbibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Rozier