Toehoorders bij de Inhuldiging van het studentenhuis 'De Therminal'