Vlnr. Saskia Lippens en Riet De Rycke Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63573 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63574 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63575 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63576 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63577 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63578 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63579 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63580 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63581 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63582 Inleiding door Riet De Rycke Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63584 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63585 Prof. Anne De Paepe (rector UGent) Prof. Bart Lambrecht (VIB-UGent) Prof. Bart Lambrecht (VIB-UGent) Op de voorgrond vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Riet De Rycke Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63590 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63591 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63592 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63593 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63594 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63595 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63596 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63597 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63598 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63599 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63600 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63601 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63602 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63603 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63604 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63605 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63606 Inhuldiging Jeol JEM1400plus life science transmissie electronenmicroscoop in TEM-Core facility aan de Proeftuinstraat-63607