Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Gent en Universiteit van de Vrijstaat: rechts burgemeester Gertrude Mothupi van de stad Mangaung