Inaugurale les door prof. Bruce Logan (Internationale Francqui Leerstoel, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)