Keynote door prof. Mark Van Loosdrecht, die een eredoctoraat ontving aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen