Uitreiking diploma's door prof. Freddy Mortier (vicerector UGent)