Plechtige installatie Universiteit van Gent door de prins van Oranje in de troonzaal van het stadhuis op 9 oktober 1817. Interieur van het stadhuis van Gent waar een grote groep mensen is verzameld voor het bijwonen van de plechtigheid. Op een verhoging zitten de prins en andere belangrijke gasten, hierboven een groot schilderij onder een baldakijn. Aan weerszijden van het podium staan twee leeuwen opgesteld met een lans met vaandel en schild met de letter W