Geraamte in Duits uniform, onder de open mantel de houten poort van de "hoogeschool"
Opening academiejaar 1923/1924 (eerste maal in het Nederlands): midden rector Jan Frans Heymans, daarnaast op voorplan Henri Pirenne Toespraak opening academiejaar 1923/1924 (eerste maal in het Nederlands): midden rector Jan Frans Heymans Vernederlandsing "tous au poste" Vernederlandsing "Naard de Gentsche Hoogeschool" [ca.1930] Ondertekening gastenboek Koning Boudewijn n.a.v 25 jaar vernederlandsing Universiteit Gent met uitreiking eredoctoraten 25 jaar vernederlandsing Universiteit Gent met uitreiking eredoctoraat aan Koning Boudewijn door rector Jan Gillis Viering 25 jaar vernederlandsing Universiteit Gent: eredoctor Koning Boudewijn neemt afscheid