Geraamte in Duits uniform, onder de open mantel de houten poort van de "hoogeschool"