Academische openingszitting van Interuniversitaire Master in de Ingenieurswetenschappen, Biomedische Ingenieurstechnieken: toespraak door prof. dr. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Academische openingszitting van Interuniversitaire Master in de Ingenieurswetenschappen, Biomedische Ingenieurstechnieken: toespraak door prof. dr. Benjamin Van Camp, rector VUB Academische openingszitting van Interuniversitaire Master in de Ingenieurswetenschappen, Biomedische Ingenieurstechnieken: toespraak door prof. dr. Edgard Nyssen, VUB Ondertekening van raamovereenkomst tussen UGent en VUB over Interuniversitaire Master in de Ingenieurswetenschappen, Biomedische Ingenieurstechnieken: vlnr. prof. dr. Daniël De Zutter (decaan Ingenieurswetenschappen UGent), prof. dr. Benjamin Van Camp (rector VUB) en prof. dr. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Ondertekening van raamovereenkomst tussen UGent en VUB over Interuniversitaire Master in de Ingenieurswetenschappen, Biomedische Ingenieurstechnieken: vlnr. prof. dr. Benjamin Van Camp (rector VUB), prof. dr. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof. dr. Rudolf Willem (decaan Ingenieurswetenschappen VUB) Ondertekening van raamovereenkomst tussen UGent en VUB over Interuniversitaire Master in de Ingenieurswetenschappen, Biomedische Ingenieurstechnieken: vlnr. prof. dr. Daniël De Zutter (decaan Ingenieurswetenschappen UGent), prof. dr. Benjamin Van Camp (rector VUB), prof. dr. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof. dr. Rudolf Willem (decaan Ingenieurswetenschappen VUB) Academische openingszitting van Interuniversitaire Master in de Ingenieurswetenschappen, Biomedische Ingenieurstechnieken: slotwoord door prof. Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder UZ Gent