Auditorium voor algemene scheikunde Seminarie voor geografie: Richard Vankenhove Studenten faculteit Letteren en Wijsbegeerte: vlnr. boven achteraan René Harteel, 2de van links (Julienne Dooms - Lammertyn), 4de van links (Germaine Feytmans), (Suys)
Les prof. Fl. Gommaerts in het Instituut van fysicotherapie: Marcel De Meestere (3e van rechts) en Antonio Leal D'Oliveira (Portugal, 2e van rechts) Studenten Farmacie in het auditorium voor fysica: vlnr. Laure Delvoie, Cecile Vogelaere en Yvonne Van Snick Anatomieles van prof. Fautrez, dissectie van een voet: Piet De Vos  Les schermen in het HILO: 'schermmeester' J. Dhont (met lange broek) Seminarie voor slavistiek  Seminarie (bibliotheek) in de Universiteitstraat Les handbal Willy Coen in het HILO sportcomplex Les wetenschappelijke nascholing in een auditorium Les auditorium Hoveniersberg Eerste studenten International Training Centre for Post-Graduate Soil Scientists (I.T.C.) Les auditorium, studenten faculteit Diergeneeskunde Les marketing (Van Acker) in klein auditorium Hoveniersberg Labo/auditorium voor histologie in het Histologisch Instituut Walter Fiers geeft les Faust De Block (1896-1957) Frederik Kuliasko Johan Taeldeman Michel Tanret