Anatomieles van prof. Fautrez, dissectie van een voet: Piet De Vos