In het midden prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), derde van rechts Jan Bonnarens (afdelingshoofd Sportvoorzieningen UGent) en daarnaast Stijn Van Hoey (sportcentrum Puyenbroeck)