Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof. Luc Moens (vicerector UGent) Vlnr. prof. Ignace Lemahieu (directeur Onderzoeksaangelegenheden UGent), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof. Luc Moens (vicerector UGent) Links prof. Marc Vervenne (prorector K.U.Leuven) Links em. prof. Etienne Vermeersch Vlnr. prof. Frank Gasthuys (decaan faculteit Diergeneeskunde) en prof. Jozef Vercruysse (directeur Doctoral School of Life Sciences and Medicine) Vlnr. Dirk Verly (directeur Personeel en Organisatie UGent) en Geert Van de Gucht (directeur Financiën UGent) Vlnr. prof. Paul De Knop (rector VUB) en prof. Luc Moens (vicerector UGent) Links prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Vlnr. Yannick De Clercq (regeringscommissaris) en André Denys (gouverneur Oost-Vlaanderen) Opening academiejaar 2011/2012-4390 Vlnr. Frank Beke (eredoctor UGent en ereburgemeester Stad Gent) en ceremoniemeester René Verschraeghen Prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en echtgenote Lieve Van Cauwenberge-Maudens Links em. prof. Daniël Vandepitte (ererector UGent) Vlnr. Bart Ampe (vertegenwoordiger van Assisterend Academisch Personeel, Raad van Bestuur UGent) en Wouter Degrève (studentenvertegenwoordiger, Raad van Bestuur UGent) In het midden op de voorgrond prof. Geert De Soete (decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) Vlnr. prof. Renaat Peleman, prof. Dirk Matthys, prof. Yves Benoit en prof. Guy Vanderstraeten (decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) Vlnr. prof. Luc Taerwe (decaan faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur), prof. Guido Van Huylenbroeck (decaan faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), prof. Frank Gasthuys (decaan faculteit Diergeneeskunde) en prof. Herwig Reynaert (decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) Opening academiejaar 2011/2012-4398 Opening academiejaar 2011/2012-4399 Opening academiejaar 2011/2012-4400 Vlnr. prof. Geert De Soete (decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), prof. Marleen Temmerman, prof. Freddy Mortier (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en prof. Norbert Fraeyman (directeur AUGent) Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Yannick De Clercq (regeringscommissaris), André Denys (gouverneur Oost-Vlaanderen) en prof. Luc Moens (vicerector UGent)  Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), prof. Luc Moens (vicerector UGent), Yannick De Clercq (regeringscommissaris), Daniël Termont (burgemeester Stad Gent) en Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Vertrek van stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden: vlnr. ceremoniemeester René Verschraeghen, prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), prof. Luc Moens (vicerector UGent), Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) en ceremoniemeester Maurice Goemaes Stoet der togati en genodigden: vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel),  prof. Luc Moens (vicerector UGent), Daniël Termont (burgemeester Stad Gent), Yannick De Clercq (regeringscommissaris), prof. Koen Goethals (academisch beheerder UGent) en André Denys (gouverneur Oost-Vlaanderen) Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden: decanen Stoet der togati en genodigden op de binnenkoer van de Braunschool Stoet der togati en genodigden: vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel),  prof. Luc Moens (vicerector UGent), Yannick De Clercq (regeringscommissaris), Daniël Termont (burgemeester Stad Gent), prof. Koen Goethals (academisch beheerder UGent) en André Denys (gouverneur Oost-Vlaanderen) Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden: vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Daniël Termont (burgemeester Stad Gent), Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Vlnr. prof. Marysa Demoor en prof. Colin Janssen Stoet der togati en genodigden: decanen Stoet der togati en genodigden: vlnr. prof. Koen Goethals (academisch beheerder UGent), Yannick De Clercq (regeringscommissaris), prof. Luc Moens (vicerector UGent), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel), René Verschraeghen en Maurice Goemaes Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden Medewerkers afdeling Communicatie UGent: vlnr. Liesbeth Lava, Liesbeth Fiems, Fien Ysebie, Stephanie Lenoir en Isabel Paeme (afdelingshoofd) Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden Stoet der togati en genodigden Opening academiejaar 2011/2012-4424 Opening academiejaar 2011/2012-4425 Trio Cassiman brengt muzikale intermezzi Opening academiejaar 2011/2012-4427 Verwelkoming en verslag academiejaar 2010/2011 door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Toespraak door Wouter Degrève, studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur UGent Muzikaal intermezzo met Trio Cassiman Muzikaal intermezzo met Trio Cassiman Opening academiejaar 2011/2012-4432 Opening academiejaar 2011/2012-4433 Opening academiejaar 2011/2012-4434 Opening academiejaar 2011/2012-4435 Opening academiejaar 2011/2012-4436 Opening academiejaar 2011/2012-4437 Opening academiejaar 2011/2012-4438 Opening academiejaar 2011/2012-4439 Opening academiejaar 2011/2012-4440 Opening academiejaar 2011/2012-4441 Opening academiejaar 2011/2012-4442 Toespraak door Kathelyne Vandecatseye, vertegenwoordiger Administratief en Technisch Personeel in de raad van bestuur UGent Toespraak door Daniël Termont, burgemeester Stad Gent Muzikaal intermezzo met Trio Cassiman Opening academiejaar 2011/2012-4446 Muzikaal intermezzo met Trio Cassiman Muzikaal intermezzo met Trio Cassiman Opening academiejaar 2011/2012-4449 Opening academiejaar 2011/2012-4450 Opening academiejaar 2011/2012-4451 Opening academiejaar 2011/2012-4452 Rectorale rede door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent: 'Gelijke kansen op hoog niveau' Prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Toespraak door Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Toespraak door Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Opening academiejaar 2011/2012-4457 Opening academiejaar 2011/2012-4458 Toespraak door Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Opening van het academiejaar 2011/2012 door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Opening van het academiejaar 2011/2012 door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Opening van het academiejaar 2011/2012 door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Opening academiejaar 2011/2012-4463 Opening academiejaar 2011/2012-4464 Vlnr. Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. prof. Luc Moens (vicerector UGent) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Afsluitende receptie Vlnr. baron Marc Bossuyt (voorzitter van het Grondwettelijk Hof), Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel), prof. Luc Moens (vicerector UGent), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Mgr. Luc Van Looy (Bisschop Bisdom Gent) en Daniël Termont (burgemeester Stad Gent) Opening academiejaar 2011/2012-4469 In het midden Mgr. Luc Van Looy (Bisschop Bisdom Gent) Rechts prof. Aart de Kruif Opening academiejaar 2011/2012-4472