Plechtige opening academiejaar 2012/2013 aan de Universiteit Gent-20459