Promovendi 2008/2009 van de faculteit Diergeneeskunde