Proclamatie 2008/2009 faculteit Wetenschappen-30031