Proclamatie 2009/2010 faculteit Letteren en Wijsbegeerte-16742