Groepsfoto professoren en promovendi in de Pedagogische Wetenschappen Groepsfoto professoren en promovendi in de Pedagogische Wetenschappen