Proclamatie 2010/2011 faculteit Wetenschappen, groep 4-18010