Proclamatie 2010/2011 van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte-3311