Proclamatie 2011/2012 faculteit Bio-ingenieurswetenschappen-23263