Groepsfoto met professoren en promovendi 2012/2013 van de faculteit Rechtsgeleerdheid