Groepsfoto van professoren en promovendi 2013/2014 van de faculteit Rechtsgeleerdheid