Proclamatie 2014/2015 faculteit Rechtsgeleerdheid-55062