Proclamatie 2014/2015 faculteit Wetenschappen-53228