Proclamatie 2014/2015 faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen-56964