Proclamatie 2016/2017 faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectiuur