Proclamatie 2016/2017 faculteit Rechtsgeleerdheid, Notariaat