Proclamatie 2015/2016 faculteit Rechtsgeleerdheid-65889