Verwelkoming door prof. Herwig Dejonghe, decaan faculteit Wetenschappen Voorstelling van de Sarton Leerstoel door em. prof. Robert Rubens Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18797 Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18798 Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18799 Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18800 Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18801 Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18802 Laudatio door prof. Philippe De Maeyer Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18804 Lezing door em. prof. Luc Daels: 'Het landschap: het geheugen van de mensheid' Lezing door em. prof. Luc Daels: 'Het landschap: het geheugen van de mensheid' Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18807 Uitreiking van sartonmedaille: vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en em. prof. Luc Daels Uitreiking van sartonmedaille: vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en em. prof. Luc Daels (medaillist) Em. prof. Luc Daels Vlnr. em. prof. Luc Daels (sartonmedaillist) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. em. prof. Robert Rubens en em. prof. Luc Daels Links em. prof. Robert Van Hooland Links em. prof. Robert Rubens