Bestuur Société Générale des Etudiants Leden La Brugeoise Bestuur Société Académique d'Histoire Bestuur De Heremanszonen: vlnr. August De Vriendt, Fr. De Bruyne, Marcel Minnaert, Richard Vankenhove en August Remouchamps Presidium Rodenbach's Vrienden: vlnr. zittend hoofdredacteur Hoogstudent Jozef Delahaye, praeses Jules Storme en ab-actis Adiel de Beuckelaere; rechtstaand Leopold Ruytinx en Jules Demarrez Bestuur Société Générale des Etudiants Catholiques de Gand: vlnr. Léon de Meulenaere (vice-président), Paul van der Straeten (président) en Joseph Libbrecht (trésorier) Bestuur De Kaproenen: vlnr. midden A. Brienen (voorzitter), F. Naudts (schrijver) en F. Versnick (schatbewaarder) Bestuur Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV, tak Gent, 1923/1924): vlnr. zittend preses Juul Vandenabeele en secretaresse [Anna Sonneville] of [Paula Cieters] (Germaanse); staand 2e van links Leo Stuckens (TW) Bestuur 1928/1929 't Zal wel gaan Bestuur 1929/1930 Vlaamse Technische Kring Bestuur Moeder Oudenaardse (1930, vanaf 1957/58 Laetitia): vlnr. zittend 2e van links Rik Cornelis (Bijzondere Handelsschool), daarnaast oprichter Régule Depraetere (geneeskunde) Eerste presidium Senioren Konvent (SK): vlnr. (?), Van Gorp, Rik Wyckmans (preses), (?), Van Gorp en De Clercq Bestuur 1952/1953 Wis- en Natuurkundige Kring Bestuur 1956/1957 Vlaamse Geschiedkundige Kring: vlnr: Léon Ruyskens (penningmeester), Anne-Marie Jonckheere (secretaresse), Paul Kongs (preses), Andries Demoen (vicepreses), Bestuur 1966/1967 Vlaamse Geneeskundige Kring Bestuur Moeder Kortrijkse Bestuur en Raad der Seniores Senioren Konvent Presidium Laetitia 1990/1991: vlnr. zittend vicepreses, meter Rita D'Haens van café Salamander, preses Frank Fivez, peter; staand schachtentemmer, cantor, Public Relations, penningmeester, secretaris, sportleider en zedenmeester
Bestuur Gentse StudentenRaad 1991/1992: vlnr. zittend P. Wuyts (PFK), C. Sanders (UZ), D. De Meulemeester (secr.), C. Vandenabeele (FK), D.R. Baert (WK) en B. Van den Brande (FK), staand M. Meyns (ISAG), B. Deswelgh (PFK), A. Van Cauwenberghe (PFK), L. Berlaert (FK), B. Lepage (FK), M. Van Acker (FK), K. Boulez (FK), L. Slimbrouck (WK), B. De Becker (HK), Ph. François (PFK), G. Buyse (FK), J. Voet (KK), K. Lecoutere (WK) en J. Broeckx (HK) Bestuur Senioren Konvent Ontvangst stadhuis Roeselare bestuur Hoogstudentenclub De Rodenbach Bestuur 1997/1998 Vlaams Rechtsgenootschap (VRG)