Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde 2018