Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde 2019