De deelnemers kregen opdracht om een opstelling te bedenken waarmee ze water naar een hoger gelegen gebied kunnen pompen