Uitreiking certificaten topstudenten 2015  faculteit Diergeneeskunde-59612