Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof. Norbert Fraeyman repeteren voor hun optreden Peters/meter van de 10 genomineerde proffen: vlnr. 1ste rij prof. Dirk Heirbaut (voor prof. Laurent), prof. Pierre De Clercq (voor prof. Kekulé), em. prof. André De Schaepdryver (voor prof. Heymans), mevr. Paul Van Cauwenberge, em. prof. Alexander Evrard (voor prof. Guislain), prof. Luc Taerwe (voor prof. Magnel), prof. Eric Messens (voor prof. Schell) en prof. Danny Segers (voor prof. Plateau); 2de rij Jan-Bart Calewaert (voor prof. Calewaert), prof. Dirk De Meyer, dr. Sylvia Van Peteghem (voor prof. Van de Velde) en prof. Marc Boone (voor prof. Pirenne)
Peters/meter van de 10 genomineerde proffen: vlnr. 1ste rij prof. Dirk Heirbaut, prof. Pierre De Clercq, em. prof. André De Schaepdryver, mevr. Paul Van Cauwenberge, em. prof. Alexander Evrard, prof. Luc Taerwe, prof. Eric Messens en prof. Danny Segers; 2de rij Jan-Bart Calewaert, prof. Dirk De Meyer, dr. Sylvia Van Peteghem en prof. Marc Boone Vlnr. presentator Geert Houck en Tom Kestens Het startschot voor de live-uitzending wordt gegeven Toehoorders bij de live-uitzending van verkiezing 'Grootste Prof van de UGent' Vlnr. rector Paul Van Cauwenberge, presentator Geert Houck, prof. Norbert Fraeyman en Tom Kestens Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en presentator Geert Houck Optreden door prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof. Norbert Fraeyman Optreden door prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof. Norbert Fraeyman Presentator Geert Houck en perswoordvoerder UGent Isabel Paeme Vlnr. presentator Geert Houck, student Koen Colpaert en perswoordvoerder UGent Isabel Paeme Op de voorgrond vlnr. student Koen Colpaert, presentator Geert Houck, perswoordvoerder UGent Isabel Paeme en Annette Nevejans (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) Optreden van Lady Linn and her magnificent seven Vlnr. presentator Geert Houck en prof. Dirk De Meyer (vakgroep Architectuur en Stedebouw) Toehoorders bij de live-uitzending van verkiezing 'Grootste Prof van de UGent' in de Aula Toehoorders bij de live-uitzending van verkiezing 'Grootste Prof van de UGent' in de Aula Optreden van Lady Linn and her magnificent seven De laatste 3 genomineerde proffen worden bekendgemaakt door Tom De Smedt (afdelingshoofd Communicatie UGent): Joseph Guislain, Gustave Magnel en Corneel Heymans Presentator Geert Houck met de peters van de 3 laatst genomineerde proffen: vlnr. em. prof. Alexander Evrard (peter voor Joseph Guislain), prof. Luc Taerwe (peter voor Gustave Magnel) en em. prof. André De Schaepdryver (peter voor en Corneel Heymans) Vlnr. presentator Geert Houck, em. prof. Alexander Evrard en prof. Luc Taerwe Presentator Geert Houck en prof. Luc Taerwe Vlnr. prof. Luc Taerwe, presentator Geert Houck en em. prof. André De Schaepdryver
Optreden van Lalalover Prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGentl) onthult het portret van de 'Grootste prof van de UGent' 'Grootste prof van de UGent' is prof. Joseph Guislain: vlnr. Patrick Allegaert (curator Dr. Guislain Museum), em. prof. Alexander Evrard, presentator Geert Houck, kader met foto van prof. Joseph Guislain en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) 'Grootste prof van de UGent' is prof. Joseph Guislain (kader): vlnr. Patrick Allegaert (curator Dr. Guislain Museum), em. prof. Alexander Evrard en presentator Geert Houck Manager Radio 2 Oost-Vlaanderen Hendrik Coleman en presentator Geert Houck