Uitreiking van erkentelijkheidmedaille van de UGent aan ereprof. Etienne Schacht